Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201900822

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Verzoeker wenst een machtiging te ontvangen voor aquablatie als behandeling van een benigne prostaathyperplasie in Duitsland. Deze behandeling voldoet echter niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en valt om die reden niet onder de dekking van de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar hoefde de gevraagde machtiging om die reden niet te verstrekken op grond van de Europese Verordening nr. 883/2004 of op grond van de zorgverzekering.