Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 oktober 2019, 2019045075, SKGZ201901316

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2019
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, robot geassisteerde lymfadenectomie,
stand van de wetenschap en praktijk
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004