Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 april 2008, SKGZ2007.01266

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2008
Datum publicatie: 19 juli 2011

Geneeskundige zorg, buitenland, gastric bypass, losser zetten, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen