Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2021, 2021022521, SKGZ202002271

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 juni 2021
Datum publicatie: 24 augustus 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure bij diabetes,
onbekendheid met voorwaarden
: Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4
Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art.
6:213 en 233 BW.