Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201900843

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020

Verzoeker komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar zijn aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen. Daarnaast betwist verzoeker de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand van € 5.728,57, exclusief rente en incassokosten, alsmede de aanmelding als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 april 2018.
De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan. Daarom zijn de door de ziektekostenverzekeraar getroffen maatregelen terecht.