Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900759

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Verzoekster maakt aanspraak op vergoeding van de sensoren van het Freestyle Libre glucosemonitoringssysteem. Zij is bekend met diabetes mellitus type 1. Verzoekster voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem. Het is namelijk niet gebleken dat verzoekster, voordat zij dit systeem ging gebruiken, een blijvend hoog HbA1c had. Daarom bestaat evenmin aanspraak op de sensoren.