Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201701178

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a toten met
2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek afgewezen