Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201902052

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020

De ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor zorgkosten die het gevolg zijn van of samenhangen met bestaande kwalen, klachten en/of lichamelijke aandoeningen waarmee een verzekerde bekend was op of vóór het afsluiten van de verzekering. De commissie beslist dat deze uitsluitingsclausule van toepassing is op de zorg die verzoeker heeft ontvangen, omdat deze samenhangt met hartproblemen waarmee hij al bekend was vóór het afsluiten van de ziektekostenverzekering.