Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 oktober 2020, SKGZ201900719

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2020
Datum publicatie: 16 oktober 2020
TACE en LITT bij levermetastasen na borstkanker in combinatie met capecitabine 500 mg is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster heeft een behandeling met TACE en LITT ondergaan in Duitsland, en heeft de kosten hiervan bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen. De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op de door haar in Duitsland ondergane behandelingen met TACE en LITT, omdat dit geen zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. Dit geldt ook voor de in dat kader voorgeschreven medicatie en gemaakte controlescans. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.