Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2020, 2019034501, SKGZ201801904

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en
met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: