Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201802059

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Verzoeker heeft jarenlang medicinale cannabis gebruikt in verband met de ziekte van Strümpell. Deze
kosten zijn al die tijd vergoed door de zorgverzekeraar. Met ingang van 1 januari 2019 worden de kosten niet
meer vergoed, omdat het Zorginstituut in 2018 heeft geoordeeld dat de werking van medicinale cannabis
niet is bewezen. In de geschilprocedure heeft de ziektekostenverzekeraar besloten aan verzoeker een
overgangstermijn te bieden tot 1 juli 2020.
Het Zorginstituut heeft in zijn definitieve advies van 2 oktober 2019 geconcludeerd dat op basis van de beperkte
gegevens over de werkzaamheid van Bedrocan® bij de ziekte van Strümpell niet kan worden geconcludeerd
dat er sprake is van rationele farmacotherapie. De commissie neemt dit advies over. Verzoeker heeft daarom
geen aanspraak op de vergoeding van medicinale cannabis ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende
ziektekostenverzekering biedt geen aanspraak op medicinale cannabis.