Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 juli 2021, SKGZ202001396

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2021
Datum publicatie: 26 juli 2021
De zorgverzekering biedt aanspraak op een aangezichtscorrectie bij man-vrouw transgenders als sprake is van een passabiliteitsprobleem als gevolg van (nog altijd aanwezige) mannelijke gelaatstrekken.

Verzoekster is in transitie van man naar vrouw. Zij heeft de real life experience succesvol doorlopen en leeft al enige tijd als vrouw. Verzoekster wil een aangezichtscorrectie ondergaan, omdat zij vindt dat er nog mannelijke trekken in haar gelaat aanwezig zijn. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat geen sprake is van een passabiliteitsprobleem.
Het Zorginstituut concludeert dat het bestaan van een passabiliteitsprobleem, en daarmee van de (verzekerings)indicatie verminking, op basis van de gegevens in het dossier niet aannemelijk is gemaakt en adviseert tot afwijzing van het verzoek. De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over.