Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 mei 2020, 2020017628, SKGZ201901600

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017

Bekijk ook binnen dit dossier: