Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 juli 2021, SKGZ202002526

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Verzoeker heeft geen recht op persoonlijke verzorging, omdat de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg onvoldoende is onderbouwd.

Ten behoeve van verzoeker zijn in 2019 en 2020 aanvragen ingediend voor een PGB vv. In deze aanvragen is onvoldoende duidelijk onderbouwd wat de geneeskundige context is van de geïndiceerde zorg. Zo blijkt uit de aanvragen niet welke beperkingen verzoeker bij de geïndiceerde zorg ervaart. Verder blijkt uit de verklaringen van de betrokken ergotherapeut en fysiotherapeut dat de zelfredzaamheid van de verzoeker mogelijk kan worden vergroot.