Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 december 2020, 2020048181, SKGZ202000973

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, medisch-specialistische zorg, aflibercept (Eylea®), add-on
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1
en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: