Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201600658

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016

Farmaceutische zorg, eigen risico, preferentiebeleid, begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel (terhandstellingsgesprek), Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, gedeeltelijke toewijzing