Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201701444

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, beƫindiging aanvullende
ziektekostenverzekering, overdracht incassogemachtigde, hoogte betalingsachterstand,
faillissement, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2014-2017, verzoek afgewezen