Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,9 mei 2018,SKGZ201701458

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2018
Datum publicatie: 11 mei 2018

Premie, verzoek tot aanmelding CAK met terugwerkende kracht, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2015, verzoek gedeeltelijk toegewezen