Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 1 juli 2020, 2020025404, SKGZ201902092

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 22 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019