Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 maart 2021, 2020055879, SKGZ202001572

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 maart 2021
Datum publicatie: 26 april 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, brillenglazen, jonger dan achttien jaar
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub f en 2.13
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: