Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 juli 2021, SKGZ202100167

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Verzoeker is premie verschuldigd aan de ziektekostenverzekeraar voor de maanden juli 2020, augustus 2020 en februari 2021 t/m mei 2021. De ziektekostenverzekeraar mocht de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen en is niet verplicht deze opnieuw af te sluiten, zolang sprake is van een premieachterstand.

De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker gevraagd informatie aan te leveren waaruit blijkt dat hij verzekeringsplichtig is, omdat de zorgverzekering anders zou worden beëindigd per 5 juni 2020. Verzoeker heeft aanvankelijk geen informatie verstrekt. De zorgverzekering is hierop echter niet beëindigd en verzoeker had ook geen aanleiding aan te nemen dat dit wél was gebeurd. Hij moet dan ook premie voor de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering betalen voor de maanden juli en augustus 2020. Omdat hij dit niet tijdig heeft gedaan, is de aanvullende ziektekostenverzekering terecht beëindigd. Deze kan pas opnieuw worden afgesloten met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar, mits verzoeker zijn premieachterstand op dat moment heeft voldaan. Dat was op 1 januari 2021 niet aan de orde, zodat de ziektekostenverzekeraar niet verplicht wat met ingang van deze datum (opnieuw) een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.