Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201801231

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

De commissie stelt vast dat aan de hand van de door verzoekster in vervolg op de tussenuitspraak
overgelegde gegevens, de doelmatigheid van langdurige fysiotherapie niet kan worden beoordeeld.
Haar verzoek zou om die reden moeten worden afgewezen. Dit heeft dan het ongewenste gevolg
dat zij - ondanks het bestaan van een (verzekerings)indicatie - in het geheel geen behandelingen
meer vergoed krijgt. Daarom volgt de commissie de suggestie van het Zorginstituut en draagt zij de
ziektekostenverzekeraar op hierover contact te zoeken met de behandelend fysiotherapeut. Weigert
de fysiotherapeut een onderbouwing te leveren, met name in de vorm van SMART geformuleerde
behandeldoelen, dan mag de ziektekostenverzekeraar – op grond van eigen gegevens, en mits
objectief voldoende bepaalbaar – het aantal behandelingen fysiotherapie vaststellen.