Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,7 maart 2018,SKGZ201700484

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018

EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, prostatectomie met behulp van een Da
VinciĀ®-robot, hoogte vergoeding, expertisezorg, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo.nr. 883/2004, verzoek afgewezen