Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 januari 2021, SKGZ201901897

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 7 januari 2021
Er is in dit geval niet aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het syndroom van Sjögren en de noodzaak van een vaste voorziening.

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van drie tandheelkundige implantaten ten laste van de zorgverzekering. Verzoekster stelt dat de aangevraagde behandeling noodzakelijk is vanwege het in 2017 bij haar vastgestelde syndroom van Sjögren. De ziektekostenverzekeraar heeft dit bestreden.
Gehoord het Zorginstituut Nederland onderschrijft de commissie het standpunt van de ziektekostenverzekeraar en concludeert zij dat de noodzaak van een vaste voorziening niet aannemelijk is gemaakt.