Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800405

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), intensieve kindzorg, aantal geïndiceerde uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing