Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201902502

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020

Verzoekster is 18 jaar en een van haar hoektanden is niet doorgekomen. Door de kaakchirurg is dit element verwijderd, waarna later door de implantoloog een door een implantaat gedragen kroon is aangebracht. Deze situatie is niet een op een te vergelijken met die waarin het element in zijn geheel niet is aangelegd. Er bestaat daarom geen aanspraak op vergoeding van de kosten van het implantaat en de kroon op grond van de regeling voor fronttandvervanging. Evenmin is sprake van een (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De commissie wijst het verzoek dan ook af.