Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ202000145

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Geen (verzekerings)indicatie voor een haartransplantatie bij verzoekster aanwezig.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een machtiging aangevraagd voor een haartransplantatie, uit te voeren in Turkije. Zij lijdt aan alopecia androgenetica en ondervindt hierdoor ernstige psychische en sociale problemen, met een laag zelfbeeld als gevolg. Verzoekster heeft hierdoor een lange periode niet kunnen werken en is dientengevolge niet in staat de ingreep zelf te betalen. De ziektekostenverzekeraar heeft afgifte van een machtiging geweigerd, omdat zijns inziens geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis
of verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. De commissie volgt de ziektekostenverzekeraar hierin. Getoetst wordt aan de voorwaarden voor plastische chirurgie. Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie en heeft daarom geen aanspraak op een haartransplantatie.