Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 november 2019, SKGZ201900504

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 november 2019
Datum publicatie: 7 november 2019

Verzoeker heeft last van borstvorming en maakt daarom aanspraak op een gynaecomastie-extirpatie. De zorgverzekering biedt aanspraak op een dergelijke ingreep als sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis is in dit kader sprake bij ernstige pijnklachten die gerelateerd zijn aan het klierweefsel. Daarnaast moeten de pijnklachten een duidelijke impact hebben op het dagelijks functioneren. Hoewel verzoeker aangeeft veel pijn te hebben heeft zijn behandelend plastisch chirurg verklaard dat verzoeker geen pijnklachten heeft die gerelateerd zijn aan het aanwezige klierweefsel. Verminking is aan de orde als sprake is van een gynaecomastie met een duidelijke feminisatie van de borst die vergelijkbaar is met Tannerstadium M4 of meer. De behandelend plastisch chirurg heeft verklaard dat dit bij verzoeker aan de orde is. De ziektekostenverzekeraar is echter op basis van de foto's tot de conclusie gekomen dat niet gesproken kan worden van Tannerstadium M4 of meer. Het Zorginstituut bevestigt deze conclusie in het voorlopig advies. De commissie neemt dit advies over zodat bij verzoeker geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Daarom stond het de ziektekostenverzekeraar vrij de aanvraag af te wijzen.