Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201602841

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018

EU-EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, knieoperatie, stand wetenschap en praktijk, indicatie, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek toegewezen