Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 december 2018, SKGZ201800873

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 december 2018
Datum publicatie: 7 januari 2019

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie,
aantal toegekende uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing