Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 augustus 2021, SKGZ202100638

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
De zorgverlener van verzoekster is niet aan te merken als formele zorgverlener. Verzoekster mag daarom geen hoger uurtarief bij de ziektekostenverzekeraar declareren dan € 23,76.

Verzoekster ontving voorheen een PGB vanuit de Wlz. Zij heeft al lange tijd een zorgverlener die zij € 30,-- per uur betaalt. Met ingang van 1 januari 2021 valt haar situatie onder de Zvw. De ziektekostenverzekeraar is van mening dat de zorgverlener niet is aan te merken als formele zorgverlener, en dat daarom geen hoger uurtarief mag worden gerekend dan het informele uurtarief van € 23,76.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De zorgverlener van verzoekster voldoet niet aan de in artikel 7.10 van het 'Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging' van de ziektekostenverzekeraar genoemde criteria om te kunnen worden aangemerkt als een formele zorgverlener. Voor haar mag daarom geen hoger uurtarief worden gedeclareerd dan € 23,76. Het staat verzoekster vrij een hoger uurtarief met de zorgverlener af te spreken, maar het verschil moet zij dan zelf betalen. Dat dit voorheen onder de Wlz wellicht anders was, maakt hierbij geen verschil. Met ingang van 1 januari 2021 is op verzoekster andere regelgeving van toepassing.
De commissie acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar indien het bepaalde in artikel 7.10 van het reglement verzoekster wordt tegengeworpen.