Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 april 2022, SKGZ202102217

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering, nu bij haar geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Verzoekster heeft na een gastric bypass last van huidoverschot op haar buik. Zij heeft hierdoor onder andere smetklachten. Ook wordt zij in haar functioneren beperkt waardoor zij haar werk als verzorgende IG maar moeizaam kan verrichten. De ziektekostenverzekeraar heeft de aangevraagde buikwandcorrectie afgewezen. De zorgverzekering biedt dekking voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard, waaronder een buikwandcorrectie, als een (verzekerings)indicatie bestaat in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis als bedoeld in de voorwaarden. Bij verzoekster is geen sprake van PRS graad 3 of een ernstige misvorming dan wel een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten. Het verzoek wordt daarom afgewezen.