Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 oktober 2019, 2019050812, SKGZ201900997

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 oktober 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, Nexium®, medische noodzaak, vergoeding met terugwerkende kracht
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 7:942 BW

Bekijk ook binnen dit dossier: