Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 juni 2020, 2020023579, SKGZ202000020

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, bril, schadevergoeding
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Bekijk ook binnen dit dossier: