Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 februari 2021, SKGZ202000843

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Verzoeker is redelijkerwijs aangewezen op buitencategorie hoortoestellen van het type Phonak Lyric.

Verzoeker is, als gevolg van HMSN type 1, beperkt in zijn handmotoriek, waardoor het verrichten van handelingen met de gangbare AHO/IHO hoortoestellen zonder hulp niet mogelijk is. Hiervoor is hij afhankelijk van de hulp van zijn partner. Om die reden heeft verzoeker twee buitencategorie hoortoestellen van het type Phonak Lyric aangeschaft. Deze toestellen worden in het oor geplaatst.
De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen omdat verzoeker uit kan met oplaadbare hoortoestellen die wél in de database zijn opgenomen.
Het Zorginstituut stelt in zijn advies van 18 december 2020 dat verzoeker afhankelijk is van zijn partner voor het in- en uitdoen van de hoortoestellen. Deze partner is niet zijn mantelzorger en is regelmatig niet thuis. Hierdoor kan het voorkomen dat verzoeker het noodzakelijke hulpmiddel niet kan gebruiken. Daar komt bij dat verzoeker voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de toestellen die zich in de hoortoestellendatabase bevinden voor hem niet geschikt zijn. Verzoeker is redelijkerwijs aangewezen op de in geding zijnde hoortoestellen. De commissie volgt het Zorginstituut in deze conclusie.