Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ202100183

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de kosten van de tandheelkundige behandeling voor 75% te vergoeden, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met de maximale vergoeding per kalenderjaar van € 1.500,--. Hierin is zij niet geslaagd.

De echtgenoot van verzoekster heeft in oktober 2020 telefonisch contact opgenomen
met de ziektekostenverzekeraar. Een medewerker van de ziektekostenverzekeraar heeft toen meegedeeld dat
verzoekster de meest uitgebreide tandartsverzekering had en dat 75% van de kosten wordt vergoed. De overige
25% zou voor rekening van verzoekster blijven. Achteraf is gebleken dat weliswaar 75% van de kosten wordt
vergoed, maar tot maximaal € 1500,- per kalenderjaar.
De commissie overweegt dat het lastig is de exacte vraagstelling en de beantwoording hiervan tijdens een
telefoongesprek, te reconstrueren. Het is aan degene die zich erop beroept om aannemelijk te maken dat een
eenduidige en ongeclausuleerde toezegging is gedaan, in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden. Hierin is
verzoekster niet geslaagd.