Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201801922

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 20 april 2020

Verzoekster wenst een behandeling te ondergaan in België tegen chronische zenuwpijnklachten door middel van neurostimulatie. Deze behandeling valt enkel onder de dekking van de zorgverzekering bij bepaalde indicaties, zoals vermeld in het standpunt 'neuromodulatie bij chronische pijn' van het Zorginstituut van 12 november 2019. Omdat verzoekster niet één van de genoemde indicatie heeft, kan zij geen aanspraak maken op deze behandeling.