Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 september 2020, 2020002119, SKGZ201901006

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 september 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.