Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2020, 2020013135, SKGZ201902500

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, indicatie, substitutie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: