Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 april 2022, 2022004698, SKGZ202101561

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Carp-X spalk, indicatie, tenniselleboog
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: