Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201901243

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoeker heeft ervoor gekozen de verschuldigde jaarpremie voor de aanvullende ziektekostenverzekering in één keer bij vooruitbetaling te voldoen. Omdat hij de premie voor 2019 niet tijdig had betaald heeft de ziektekostenverzekeraar de incasso van de vordering uit handen gegeven aan zijn incassogemachtigde. Deze heeft bij verzoeker incassokosten in rekening gebracht. Hier komt verzoeker tegenop.
Verzoeker voert gemotiveerd aan dat hij al jaren problemen heeft met de postbezorging. Om toch de post van de ziektekostenverzekeraar te ontvangen heeft hij gevraagd deze digitaal te sturen. De ziektekostenverzekeraar heeft ervoor gekozen niet alle berichten digitaal te verzenden. Op de facturen voor de premie en de betalingsherinneringen na wordt de post digitaal verstuurd. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar op dit punt geen consequent beleid voert. In de wetenschap dat verzoeker problemen heeft met de postbezorging in combinatie met het feit dat niet alle post hem bereikt, heeft de ziektekostenverzekeraar het risico genomen dat de brieven verzoeker niet bereiken. Het is in een dergelijke situatie, gelet op artikel 3:37 BW, aan de ziektekostenverzekeraar aannemelijk te maken dat de brieven verzoeker wél hebben bereikt. Hierin is de ziektekostenverzekeraar niet geslaagd. De incassokosten zijn dan ook ten onrechte bij verzoeker in rekening gebracht.