Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 april 2021, SKGZ202001335

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 28 april 2021
In het zorgplan moet de geneeskundige context goed zijn onderbouwd. Als dit niet het geval is, bestaat geen aanspraak op een PGB vv.

Verzoekster ontvangt al jarenlang een PGB vv. De aanvraag voor verlenging hiervan is door de ziektekostenverzekeraar afgewezen op de grond dat verzoekster psychische klachten heeft, waardoor geen geneeskundige context aanwezig was voor de geïndiceerde zorg. Het Zorginstituut heeft in zijn advies uiteengezet dat er ook een geneeskundige context kan zijn voor Persoonlijke Verzorging en Verpleging als deze in verband met psychische klachten moet worden gegeven. Deze geneeskundige context moet dan wel door de wijkverpleegkundige worden onderbouwd in het zorgplan. Het Zorginstituut heeft het zorgplan beoordeeld, en is tot de conclusie gekomen dat de geneeskundige context daarin niet is onderbouwd. Zo is onduidelijk waarom verzoekster niet in staat zou zijn zelf medicatie te bestellen en in te nemen, is onduidelijk of bij de hulp bij transfers sprake is van een geneeskundige context en is de hulp bij de toiletgang, mondzorg en huidverzorging dubbel geïndiceerd. Het Zorginstituut is daarom van mening dat verzoekster geen aanspraak heeft op een PGB vv, en adviseert tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut.