Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 juli 2019, SKGZ201801541

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb),
betalingsachterstand, bewindvoerder, zorg in natura, zorgplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en
met 2.29c Rzv, 6:74 BW, verzoek afgewezen