Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 oktober 2020, 2020041852, SKGZ202001392

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019