Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,21 juni 2018,2017028041,SKGZ201602841

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 juni 2018
Datum publicatie: 5 november 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinqswet, EU-EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, knieoperatie, stand wetenschap en
praktijk, indicatie, doelmatigheid

Bekijk ook binnen dit dossier: