Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 december 2020, 2020049896, SKGZ202001625

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, bidet, wc-douche, spoelapparatuur
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 en
2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020