Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801311

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019

Hulpmiddelenzorg, continue glucosemonitoring (CGM), Freestyle Libre,
glucosemonitoringsysteem, sensoren, indicatie, voortzetting coulanceregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen