Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 september 2020, 2020037879, SKGZ202001073

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en
met 2.29c Rzv