Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 8 oktober 2019, 2019047077, SKGZ201900305

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, mondzorg, kaakchirurg of tandarts
,Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004