Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201502987

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017

Turkije, geestelijke gezondheidszorg, elektroconvulsietherapie (ECT), voorafgaande
toestemming, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, opgelost.